3. A Smaragdtábla titka

3. A Smaragdtábla titka

Én, Merikare, elétek tárom a csodálatos Smaradtábla titkát, mert azt szeretném, hogy Thot bölcsessége velünk emberekkel maradhasson mindörökké.

A táblát régi nyelven írták, ma már senki sem tudja elolvasni, és a papok sem írják le, hanem szájról szájra adják, mert azt gondolják, hogy ezt a súlyos titkot, a világ feletti hatalom elnyerésének titkát meg kell őrizni. Azonban én úgy gondolom, hogy ez a tudás mindenkié, hiszen Thot is megosztotta velünk, ezért kívánom én is megosztani.

Lássa az Igazságot, akinek a szíve tiszta!

A Smaragdtábla titka feltárul annak, aki belső úton jár. Ami nehézkessé teszi a megértését az az, hogy mindig csak a már megtett lépésre vonatkozó szakasza válik érthetővé, a soron következő szakasz értelme továbbra is homályos marad. Abból, hogy mennyire érti valaki a Smaragdtábla bölcsességét egyúttal azt is lemérheti, hogy ezen az úton hol tart. A Smaragdtábla segít nekünk abban, hogy mindig a belső út következő, előttünk álló lépésére összpontosíthassunk.

 1. Ez igaz, hazugság nélküli, pontos és legigazabb leírás.

Magyarázat: Az lehető legigazabb tanítás, mely Istenhez elvezet.

 1. Ami fent van, az van lent is, ami lent van , az van fent is. Így kezdődik az Egyetlen csodájának megértése.

Magyarázat: Aki szeretné megérteni Isten művét, annak számára feltárul a tudás kapuja. Az első lépésként Istentől a következő tanítást kapod meg: „Az anyag és a szellem Egy, ugyanannak az éremnek a két oldala”. Vagyis ami bent van az van kint is és ami kint van az van bent is.

Ez a kiindulás, az első lépés ahhoz, hogy megláthasd és megismerhesd Istent. A spirituális úton ezt a tanítást kapod tehát meg először, ennek a mentén tudsz majd továbblépni. A ”megkapod a tanítást” azt jelenti, hogy meglátod és belsőleg átéled a tanítás igazságát és ezáltal válik a sajátoddá.  Ezután bármikor ki tudod nyilvánítani a tanítás igazságát és a szavak által át tudod majd adni, vagyis sajátoddá válnak a tanításhoz tartozó szavak, mert belsőleg meg tudod élni a szavak értelmét, és folyamatosan „látod belsőleg” a tanítást. Az átadása ennek a megélt tanításnak azért nehézkes, mert egy kicsit olyan, mintha a vaknak próbálnád elmagyarázni, hogy milyen a fehér szín. Amíg belsőleg nem „látja meg”, addig ezerféleképpen mondhatod nem fogja érteni.

Ebben az a nehézség, hogy úgy kérj, hogy meg is adasson. Kérj, de ne várj el semmit. Amíg elvárásaid vannak, addig Isten nem tud neked semmit adni.

 1. 4. Minden dolog az Egyből származik, az Egyetlen tudatos álmának megnyilvánulása által keletkezett.

Magyarázat: A Teremtett Világ Isten tudatos álma, vagy másképpen meditációja, amely folyamatosan tart, jelenleg is folyik a teremtés, vagy más szóval meditáció. A meditáció a szívben van, ha a saját szívedbe – amely mindnyájunk szíve is egyben – látó szemmel nézel, akkor megláthatod ott a Teremtett Világot. Annak felismerése, hogy a Világ Isten álma, vagy meditációja a következő lépés. Ennek a tanításnak az igazságát – a Teremtés Művét – tehát a saját szívedben láthatod meg legkönnyebben.

A nehézség ebben az, hogy ehhez előbb meg kell tisztítanod a szívedet a hiábavalóságoktól és ki is kell nyitnod. A kozmikus isteni szeretet segítségével tudod legegyszerűbben megtisztítani a szívedet.

 1. 5. Az atyja a Nap, az anyja a Hold, a szél keltette életre és a földből vétetett.

Magyarázat: A következő lépés során fel kell ismerned nap és hold természetedet. Nap-Szellem, Hold-Lélek. Szíved a Nap, a benne elrejtett kincs a Hold. „földből vétetett” ez azt jelenti: Isten kimarkolt egy marékkal a tudattalan sötét anyagból („föld”), ráfújt („szél”) – ami azt jelenti rágondolt – és így valósult meg a teremtés. A „szél” az Isteni Teremtő Erő. A „föld” – rendezetlen információ – a teremtés alapanyaga. A teremtés művelete nem egyéb mint az információ rendezése a meditáció során, amikor a rendezetlen ősanyagból (tudattartalomból) rendezett lesz. Így érthető meg, hogy a Teremtett Világ rendezés útján keletkezett eddig és keletkezik jelenleg is folyamatosan, mivel az Isteni Meditáció most is tart.

A nehézség ebben az, ahogy a Hold el van rejtve, és meg kell keresned, a Föld – a Kozmikus Tudattalan- pedig elsőre félelmetesnek tűnik, amíg nem érted meg a lényegét. Továbbá föl kell adnod a „jó” és „rossz” fogalmakat, mivel hogy nincsen jó és rossz, csak tettek vannak és következmények. Ennek a megértése nélkül nem fogsz tudni továbblépni.

A rendezés során létrejött dolgokat a Kozmikus Tudat tartalmazza, ezek onnan lépnek elő a megnyilvánulásba. A Kozmikus Tudat a belső világban egy fénylő, gömb alakú, fehér felhőnek látszik.

 1. 6. Az Örök Lény a Világ teremtője.

Magyarázat: A Teremtő az, amiből az általa életre hívottak származnak. Ő az Egyedül Létező Valóság, benne (Isten Testében) foglaltatunk és az ő Kozmikus Tudatából lépünk elő a megnyilvánulásba. Az Istenhez való viszonyodat úgy a értheted meg legjobban, ha kivetítésként ismered fel magadat. Úgy a legegyszerűbb Istennel eggyé válni, ha Istent saját magad kivetítéseként ismered fel és visszavonod ezt a kivetítést, ezzel megszűntetheted az elkülönülésedet. Hogyan hajtható ez végre? Úgy nézz Istenre, mint egy tükörbe, és ismerd fel, hogy egy vagy a tükörképeddel.

Ebben az a nehézség, hogy rá kell nézned Istenre valahogy.

 1. 7. Ereje csak akkor lesz tökéletes, ha a földbe visszatér.

agyarázat: A „föld” – rendezetlen információ – lényegének megismerése nem kerülhető el a további úton. A „föld” a sötét anyag, a Külső Sötétség, amely  körülveszi a Teremtett Világot. Ez az anyag – rendezetlen információ – az, amiből Isten a Teremtett Világot a rendezés által létrehozza. Ennek a Külső Sötétségnek a félelem nélküli megismerése elkerülhetetlen a továbblépéshez.

A nehézség ebben az, hogy félelem nélkül kell lenned, mert ha félelem van benned, akkor elveszel. Először szembesülnöd kell a saját Árnyékoddal, aztán pedig keresztül kell menned a Sötétségen is. Ezt úgy teheted meg félelem nélkül, ha észben tudod tartani a következőt: „Semmi sincs Istenen kívül.” Addig nem fogadhatod el a fényt a sajátodnak, amíg a sötétséget előbb el nem fogadtad.

 1. 8. Válaszd el a tüzet a földtől úgy, mintha a könnyűt a nehéztől választanád el.

Magyarázat:A következő lépéshez a tüzet meg kell keresned. A tűz az Alsó Világban ég a Föld gyomrában. Készülj fel alaposan és körültekintően, mert nehéz feladat lesz!

Az a nehézség ebben, hogy a tűz őrzője olyan formában fog megjelenni neked, amilyen formában odaérkezel. Ha mosollyal mész, akkor hétszeresen szép lesz, ha félelemmel mész, akkor hétszeresen félelmetes lesz, és akárhogy is néz ki, el kell fogadnod a sajátodnak, mert ekkor fog csak meggyúlni a tűz a föld mélyén.

 1. 9. Aki a földből az égbe emelkedik és az égből a földre alászáll, az a felső és az alsó erőket is magába fogadhatja. Így lehet elnyerni a világ fölötti uralmat. Ettől fogva előle minden sötétség kitér.

Magyarázat: Ha sikerül azt felismerned és elfogadnod, hogy Istenen kívül nincs semmi, akkor már el tudod fogadni a Sötétséget is a sajátodnak, hiszen az is Isten része. Ha a Sötétséget elfogadtad a sajátodnak, akkor már a fényt (gyémánteső) is elfogadhatod a sajátodnak, és akkortól a Sötétség többet nem érhet hozzád, hanem szétválik majd előtted. Ezen az úton szembesülhetsz saját Árnyék természeteddel. Ismerd fel, hogy a Sötétség nem az ellenfeled, hanem a másik feled. Aki a Sötétséggel harcol, magával küzd és mindig veszít. Ha nem harcolsz, hanem elfogadod a Sötétséget a sajátodnak kiérsz a fénybe.

A nehézség ebben az, hogy amikor szemben állsz a mérhetetlen és végtelen Sötétséggel, akkor nem mersz nekivágni. Ha felébred  benned a félelem,  elvesztél. Ne félj tehát!

 1. 10. Így tesz szert az Isteni Erőre, amely minden erőben jelen van, amely a finomat és a nehezet egyaránt áthatja.

Magyarázat: Mindenben jelen van Isten, és mindenben fel kell őt ismerned, különben nem juthatsz közel hozzá, nem értheted meg és nem lehet a sajátod. Az anyagi természetű dolgok és a kézzel foghatatlanok is Istentől valók és isteni természetüket fel kell ismerned ez a módja, hogy láthasd Istent. A teremtés csak egyedül Istentől való, tehát nem lehet semmi sem rossz benne, csak ha nem ismered fel a dolgok igazi természetét, akkor minősíted őket. Nincsen jó és rossz sem, csak Isten van, tettek vannak és következmények.  Két isteni erő működik a teremtésben, a Törvény  és a Kegyelem.

Itt az a nehézség, hogy nem érted meg, hogy mit is jelent az, hogy Isteni Erő, amely a finomat és a nehezet is áthatja. Az igazi hit Isten Ereje. Akinek igazi hite van, az rendelkezik azzal az isteni erővel, amely a finomat és a nehezet is áthatja, ami azt jelenti, hogy a fizikai világban és a belső világban is működik. Akinek igazi hite van, arra alászáll a belső világból (finom) a fizikai testébe (nehéz) a kegyelem és működni kezd általa. Ez akkor történik meg, ha valaki teljesíti Mennyei Atyánk akaratát és elfogadja azt a feladatot, amit Mennyei Atyánk rá bízott, mert ennek a feladatnak a végrehajtásához kapja meg az erőt, amely által Isten Eszköze lesz, az Élő Ige, az Örökké Zengő Hang.

 1. 11. Ez a Teremtés művének titka.

Magyarázat: Isten Művét így lehet legjobban megismerni.

 1. 12. A megnyilvánulás csodája így megy végbe.

Magyarázat: Így történik a teremtés, és így lehet Istent felismerni és megérteni, és az Igazi Hitet megszerezni, ha ezeket a felismerési lépéseket végigkövetjük. Az Egy tudatos álma a mi Valóságunk.

 1. 13. Thot vagyok, és a világegyetem három lényege az enyém.

Magyarázat: Tisztaság, Kozmikus Szeretet, Isteni Erő (Hit) ez a három lényeg amely elsajátítása szükséges. A tisztaság és a kozmikus szeretet megszerzéséről Thot nem írt csak az erőről. Talán más  művében ezt is leírta.

 1. 14. Amit az Igaz Hit megszerzésének módjáról mondtam befejeztem.

Magyarázat: Isten felismeréséről, Isten Erejének (Igaz Hit) megszerzéséről tudott dolgok.

Ebben a műben Thot nem ír a tisztaság és az Isteni Szeretet megszerzésének módjáról, ezért feltételezem, hogy valahol még kell lennie két hasonló táblának. Annál is inkább, mert először a Tisztaságot kell megszerezni, aztán a Kozmikus Isteni Szeretetet, és csak azután válik lehetségessé az Igazi Hit megszerzése.

Én, Merikare, legjobb tudásom szerint tártam elétek Thot ősi üzenetét.

Author Image
Reka25