Számítógépes munkahelyek ergonómiai követelményei,  ezen belül a call center speciális igényei

Számítógépes munkahelyek ergonómiai követelményei, ezen belül a call center speciális igényei

– kézirat –

A számítógép használata fokozottan igénybe veszi az emberi szervezetet, elsősorban a szemet, amely az ember legfontosabb érzékszerve, hiszen a környezetből begyűjtött információink 80-85 % -ára a látás útján teszünk szert. Egy call centerben elvégzett vizsgálat eredményei láthatók az 1. táblázatban. A legtöbb panasz – a fejfájás is – szemproblémákra utal, amelyeket a nem megfelelően kialakított világítási rendszer és a rosszul elhelyezett monitor okozhat.

Szem könnyezés Szem gyulladás Fejfájás Derékfájás Hátfájás
36,4 % 27,3 % 54,5 % 27,3 % 27,3 %
  1. 1. táblázat Munkaegészségügyi panaszok megoszlása call centerben

Az egészségügyi panaszok elkerülése és a hatékonyabb munkavégzés megvalósítása miatt fontos minél pontosabban meghatározni és betartani a számítógépes munkakörnyezet kialakításának követelményeit.

A korszerű számítógépes munkahely nem pusztán az egyes elemek – asztal, munkaszék, világítás, színek – halmaza, hanem „munkahelyi rendszer”, amit a munkafeladat, a gépesítés foka, valamint az ergonómiai követelmények határoznak meg.

Az ergonómiai tervezés során több, sokszor ellentétes tényezőt kell összehangolni és ez a feladatok többségében mindig egy optimumkeresést fog jelenteni. Az ergonómia alkalmazása csak akkor lehet sikeres, ha „képesek vagyunk megtalálni a legkedvezőbb kompromisszumot a műszaki-gazdasági racionalitás és a humán szükségletek között. Az ergonómiai szempontok elhanyagolása vagy figyelmen kívül hagyása (..) az alábbi következményekkel járhat együtt:

  • – kisebb teljesítmény, nagyobb veszteségidők, magasabb költségek;
  • – növekvő hiányzások, nagyobb fluktuáció, alacsony munkaminőség;
  • – a hibázások és a balesetek növekvő valószínűsége;
  • – fizikai és pszichés egészségkárosodás.” (Klein, 1999.)

Világítási rendszer

Az optimális megoldás számítógépes munkahelyek esetében a kétkomponenses világítási rendszer alkalmazása úgy, hogy az indirekt általános világítást biztosító világító testeknek direkt komponense is legyen, amely az árnyékosságot biztosítja, de a direkt komponens nem okozhat sem közvetlen sem közvetett káprázást. A helyi világítás nem lehet kompakt fénycsöves és a helyi világítást biztosító lámpatest megfelelő ernyőzéséről gondoskodni kell.   A helyi világítás akkor megfelelő, ha három irányban állítható és a beállított pozícióban rögzíthető. A világítási rendszer részeként a munkaterem természetes megvilágításának szabályozásáról is gondoskodni kell a terem ablakainak állítható sötétítő berendezéseinek révén.

Munkahely

A munkahely kialakításának biztosítania kell a dinamikus eszközkezelést valamint a szimmetrikus munkapozícióban történő munkavégzést.

A dinamikus munkahely lényege, annak biztosítása, hogy a billentyűzet és az egér a munkafeladatnak   legmegfelelőbb munkapozícióban és elrendezésben használható.

"Open office" nagyterű iroda
“Open office” nagyterű iroda

A szimmetrikus testhelyzet a számítógépes munkavégzés esetén a lábtér biztosításától és a monitor elhelyezésétől függ. A berendezést úgy kell megtervezni, hogy a monitor mindenképpen szemben helyezkedjen el a felhasználóval.   A lábtérben semmilyen zavaró berendezési tárgyat nem szabad elhelyezni.

Az egér és a billentyűzet használatakor az alkar megtámasztása is szükséges, ami miatt a billentyűzettartók használata kétségessé válik. A billentyűzettartók használatának ellentmond az is, hogy az egeret és a billentyűzetet külön kell kezelni, ami kényelmetlen, illetve állandó testhelyzet módosítással jár, ami ergonómiai szempontból nem elfogadható. A billentyűzettartónak csak olyan számítógépes munkafeladat esetében lehet szerepe, ahol csak a billentyűzetet kell kezelni, az egeret nem.

Call centerekben végzett ergonómiai vizsgálatok szerint az egér kezelési gyakorisága közel azonos a billentyűzet kezelési gyakoriságával, ezért itt billentyűzettartót nem célszerű alkalmazni.

A munkaasztal méretét és kialakítását úgy kell meghatározni, hogy elég hely legyen a hardver eszközök és az iratok rugalmas elrendezéséhez. Az asztal munkafelületét lehetőség szerint tükröződés mentes anyagból kell   készíteni. A monitor-szem távolság helyes megválasztása csökkenti a szem terhelését. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a számítógép használók által preferált monitor-szem távolság a 60-110 cm-es tartományba esik és 66 cm-es távolság mellett több panasz merült fel, mint 98 cm-esnél, vagyis a monitort minél messzebb érdemes elhelyezni a dolgozótól. A fentiek alapján a monitor-szem távolság 17”-os monitor esetében 70 cm, az asztal minimális mérete 100 cm, a javasolt mérete pedig 110 cm. LCD monitor esetében a monitor-szem távolság 50 cm, ekkor az asztal minimális méretét a lábtér határozza meg, amely így 70 cm-re adódik.

Call center
Call center

Call centerek esetében a tervezés során érdemes megfontolni a monitor típusának megválasztását. Call centerekben a 15”-os monitor alkalmazását el kell kerülni, mivel az ablakos-menüs rendszerek használata nehézkes ezekkel a monitorokkal, és többlet terhelést jelent a dolgozók számára. Azokban a call centerekben, ahol a back office munka papírkezeléssel jár, nagyobb munkaasztalt kell választani, mint a frontos munkahelyek asztalai, valamint ezeken a munkahelyeken az irattárolásról is gondoskodni kell.

Fizikai környezet

A fizikai munkakörnyezet egyik legfontosabb problémája a zaj, különösen nagyterű irodák esetében. Egy call centerben végzett vizsgálat során 126 cm-es paraván magasság mellett az alábbi eredményeket kaptam.

Munka környezet zajos Munka környezet háttérzaj nem zavaró Zajforrás klíma Zajforrás szellőzés Zajforrás kollégák Zajforrás telefon Zajforrás külső zaj
40.9 % 36.4 % 18.2 % 4.6 % 54.5 % 27.3 % 22.7 %
  1. táblázat Call center munkaterület zajosságának értékelése

A megkérdezett dolgozók 40.9 % gondolta úgy, hogy a munkakörnyezet zajos, fő zajforrásnak pedig kimagasló arányban (54.5%) a kollégákat jelölte meg. Az eddigi vizsgálataim során egyedül abban a call centerben nem volt panasz a zajra, ahol 145 cm magasságú kimondottan zajvédő tulajdonságú paravánokat helyeztek el. Ahol azonban 115-120 cm magas paravánok voltak, ott kivétel nélkül jelentkeztek a panaszok is. A paraván magasság meghatározása mellett fontos azt is tudni, hogy a munkahelyek között is el kell helyezni ezeket a paravánokat, különben az egymás mellett ülők is zavarni fogják egymást. A paravánok kívánatos magasságából (135-145 cm) és sűrűségéből következően az így berendezett munkaterület labirintusszerűen hat, ami kellő belmagasság nélkül nyomasztó lehet. Ennek elkerülésére a paravánt egy bizonyos magasságon felül lehet üvegből készíteni, csak ekkor a zajvédelmi tulajdonsága romlik.

Munka környezet hűvös Munka környezet a hőm. megfelelő Munka környezet jó a levegő Munka környezet huzatos Munka környezet túl meleg
9.1 40.9 31.8 18.2 22.7
  1. táblázat Call center munkaterület klímaviszonyainak értékelése

Nagyterű irodákban a klimatizálás mindig problémákkal jár. A 3. táblázat azt mutatja, hogy a terem hőmérséklete csak a dolgozók 40.9 %-nak felelt meg, a többieknek vagy túl meleg, vagy túl hűvös volt. A huzatosságnak több oka is lehet, az egyik a nyílászárók elégtelen szigetelése, másik a klímaberendezés működésekor keletkező levegőmozgás. A levegőáramlást az elhelyezett zajvédő paravánok jelentősen módosítják, ezért azokon a munkaterületeken, ahol paravánrendszereket helyeznek el a klímát ezeknek a figyelembevételével kell tervezni.

Molnár Réka okl. mérnök s.k.

Vissza

Author Image
Reka22