Dal a tóról

Tódal
Ez a tó, ha enyim lenne
mindennap fürödnék benne.
A Forró Nyár Ünnepére
leúsznék a fenekére.
Fésülném a habok fodrát,
ugratnám a vizibolhát.
Hinár-karosszékben ülvén
rák ollóját köszörülném.
A sás között ahogy lóg ott,
bámulnám a vizipókot.
Ha ez a tó enyim lenne
Nap, Hold szebben menne benne.
Kék hajnalon, opál estén
a titkait mind kilesném.
Dédelgetném én naphosszat:
– boldog lenne minden moszat.

Tamkó Sirató Károly verse

Vissza